Hyppää sisältöön

Hallitus tukee terrorismin rahoituksen torjuntaa

Valtiovarainministeriö
25.8.2016 13.50
Tiedote

Hallitus tukee EU:n komission ehdotusta terrorismin rahoituksen torjunnasta. Komissio ehdottaa muun muassa keskitettyjä järjestelmiä, joista viranomaiset saisivat tietoa pankki- ja maksutilien haltijoista.

EU:n komissio antoi 5. heinäkuuta lainsäädäntöehdotuksen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi. Ehdotuksen taustalla ovat myös niin sanotut Panaman paperit, jotka toivat esiin tarpeen torjua pöytälaatikkoyritysten väärinkäytöksiä.

Hallitus tukee yleisesti direktiiviehdotusta ja sen tavoitteita torjua terrorismin rahoitusta ja tehostaa viranomaisten tiedonvaihtoa.  

Hallitus kannattaa virtuaalivaluuttojen sääntelyä

Jäsenvaltioiden pitäisi ehdotuksen mukaan perustaa järjestelmä, josta erityisesti rahanpesun selvittelykeskukset saisivat tietoja pankki- ja maksutilien haltijoista. Hallitus pitää tärkeänä, että vaihtoehtoina ovat tiedonhakujärjestelmä ja erillinen keskitetty rekisteri. Lisäksi direktiivissä tulee turvata riittävällä tavalla henkilötietojen suoja.

Hallitus kannattaa ehdotusta, jonka mukaan säännökset rahanpesun torjunnasta koskisivat myös virtuaalivaluuttojen vaihtopalveluja ja lompakkopalvelujen tarjoajia. Näiden palvelujentarjoajien olisi tunnistettava asiakas, seurattava asiakassuhdetta ja raportoitava epäilyttävistä liiketoimista. Hallitus pitää kuitenkin tärkeänä, ettei uusien maksuvälineiden kehittymistä rajoiteta tarpeettomasti uudella sääntelyllä.

Prepaid-korttien kieltämistä verkkomaksuissa vaikea valvoa

Komissio ehdottaa uusia rajoituksia anonyymisti käytettäville ja etukäteen ladattaville sähköisille maksuvälineille, kuten prepaid-korteille. Ehdotuksen mukaan niillä ei voisi enää maksaa verkossa. Hallitus katsoo, että tätä kieltoa saattaa olla vaikea toteuttaa.

Nykyään myyjän ei tarvitse tunnistaa tällaisen maksuvälineen ostajaa, jos maksuvälinettä ei voi ladata uudelleen ja sille talletetaan sähköistä rahaa enintään 250 euroa. Komissio ehdottaa uudeksi rajaksi 150:tä euroa. Hallitus kannattaa tätä ehdotusta.

Tiedonvaihdon tehostaminen saa tukea

Hallitus tukee komission tavoitteita lisätä yritysten omistaja- ja edunsaajatietojen avoimuutta ja tehostaa näiden tietojen vaihtoa. Ehdotuksen mukaan jäsenmaissa rekisteröityjä tietoja voitaisiin vaihtaa EU:n keskitetyn alustan kautta. Lisäksi tehostettaisiin avoimuutta pöytälaatikkoyritysten taustalla olevista henkilöistä.

Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle U-kirjelmän 25. elokuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.

Komissio pyrkii edistämään veroviranomaisten tiedonsaantia

Komissio antoi samalla ehdotuksen muutoksista direktiiviin veroviranomaisten keskinäisestä yhteistyöstä. Muutoksilla pyritään komission mukaan edistämään veroviranomaisten tiedonsaantia. Lisäksi komissio antoi tiedonannon lisätoimista avoimuuden lisäämiseksi sekä veropetosten ja veronkierron torjumiseksi. Näihin asioihin hallitus linjaa kantansa myöhemmin.

U-kirjelmä terrorismin rahoituksen torjunnasta (valtioneuvoston sivut)

Terrorismin rahoituksen torjuntaa tehostetaan (uutinen 5.7.)

Komission tiedote terrorismin rahoituksen ja veronkierron torjunnasta (5.7)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Minna Upola (veroasiat), puh. 02955 30337, minna.upola(at)vm.fi