Hyppää sisältöön

EU:n valtiovarainministerit keskustelevat rahanpesun estämisestä

Valtiovarainministeriö
8.7.2016 14.25
Tiedote

EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat muun muassa rahanpesun estämisestä, kun Ecofin-neuvosto kokoontuu Brysselissä tiistaina 12. heinäkuuta. Kokous on ensimmäinen Slovakian puheenjohtajuuskaudella. Maanantaina 11. heinäkuuta euroryhmä saa katsauksen Irlannin ja Portugalin ohjelman jälkeisten valvontakäyntien tuloksista.

Suomea edustavat kokouksissa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve ja alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo.

Komissio antoi 5. heinäkuuta lainsäädäntöehdotuksen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi. Ecofin-neuvosto keskustelee ehdotuksesta.

Lainsäädäntöehdotuksen keskeiset muutokset koskevat muun muassa viranomaisten pankkiasiakkuuksia koskevan tietojensaannin laajentamista, anonyymin sähköisen rahan myöntämisedellytysten tiukentamista ja sääntelyn ulottamista virtuaalivaluuttojen vaihtopalveluihin. Lainsäädäntöehdotuksessa tehostettaisiin viranomaistyötä laajentamalla rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla olevaa tietomäärää ja keskusten pääsyä myös muiden jäsenvaltioiden tietoihin.

Suomi tukee toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi sekä viranomaisten tietojensaannin tehostamiseksi ja laajentamiseksi. Neljännen rahanpesudirektiivin kansallinen täytäntöönpano on kuitenkin jäsenvaltioissa kesken ja lainsäädännön vaikuttavuudesta ei ole vielä tietoa.

Terrorismin rahoituksen torjuntaa tehostetaan (tiedote 5.7.)

Komission tiedote 5.7.: "Komissio vahvistaa avoimuutta koskevia sääntöjä puuttuakseen terrorismin rahoitukseen, veronkiertoon ja rahanpesuun"

Slovakia esittelee puheenjohtajuuskautensa työohjelman

Slovakian ensimmäinen puheenjohtajuuskausi alkoi heinäkuun alussa.

Talousasioissa keskeinen kokonaisuus on talous- ja rahaliiton kehittäminen viiden puheenjohtajan raportin pohjalta. Tähän liittyviä teemoja ovat muun muassa vakaus- ja kasvusopimuksen yksinkertaistaminen, eurooppalaisen ohjausjakson virtaviivaistaminen, sekä pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin eteenpäinvieminen. Puheenjohtajan keskeinen tavoite on investointien edistäminen ja tässä tärkeässä roolissa on Euroopan strategisten investointien rahaston toiminta. Verotukseen liittyen puheenjohtaja jatkaa työtä taistelussa veronkiertoa ja veropetoksia vastaan, sekä pyrkii edistämään yritysverotuksen oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta.

Esillä myös verotuksen läpinäkyvyys ja investointien esteiden purku

Ecofin-neuvostossa keskustellaan myös verotuksen läpinäkyvyydestä ja veronkierron torjunnasta. Komissio antoi aiheesta tiedonannon 5. heinäkuuta rinnakkain rahanpesun estämistä koskevan tiedonannon kanssa. Suomi pitää verotuksen läpinäkyvyyttä ja veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla tärkeinä. Keskeistä on kansainvälinen yhteistoiminta, johon Suomi on osallistunut aktiivisesti OECD:ssä ja EU:ssa. Komission ehdotusten yksityiskohtaiseen sisältöön otetaan kantaa vasta myöhemmin.

Komission tiedote 5.7.: "Oikeudenmukainen verotus: Komissio esittää verotuksen läpinäkyvyyden parantamista ja verotuksen väärinkäytösten estämistä koskevat jatkotoimet"

Ecofin-neuvosto keskustelee myös investointien esteiden purkamisesta osana Junckerin komission alulle panemaa investointiohjelmaa. Muita aiheita ovat muun muassa pankkiunionin toimeenpano, vuoden 2016 maakohtaisten suositusten lopullinen hyväksyminen sekä vakaus- ja kasvusopimuksen toimeenpano Espanjan ja Portugalin kohdalla.

Euroryhmä saa katsauksen Irlannin ja Portugalin ohjelman jälkeisten valvontakäyntien tuloksista, sekä keskustelee euroalueen finanssipolitiikan virityksestä ja investoinneista euroalueella.

Lisätietoja

finanssineuvos Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
lainsäädäntöneuvos Armi Taipale (rahanpesun estäminen), puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi
erityisasiantuntija Anu Rajamäki (veronkierron torjunta), puh. 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit. Virallisten kokousten lisäksi järjestetään epävirallisia Ecofin-kokouksia kaksi kertaa vuodessa.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.