Estä rahanpesu – toimi oikein!

Kun estämme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, torjumme myös muuta rikollisuutta.

Toimi oikein

Mistä on kyse?

Mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikollisella tavalla hankittu raha näyttämään lailliselta.

Lue rahanpesusta

Estämistyö

Estämistyö

Estämistyöhön osallistuvat lukuisat viranomaiset ja ilmoitusvelvolliset. Suomi tekee asiassa tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Lue estämistyöstä

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Organisaatiot, jotka ovat mukana rahanpesun estämisessä.

Katso yhteystiedot

Uutiset

16.2.2021 8.53

Rahanpesun valvontarekisteri tehostaa valvontaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Yksi aluehallintoviraston valvontatyökaluista on rahanpesun valvontarekisteri, joka tehostaa rahanpesulain valvontaa. Se sujuvoittaa aluehallintoviraston ja sen valvottavien välistä yhteydenpitoa ohjeistuksesta ja tietojen ilmoittamisesta ja keräämisestä.

12.2.2021 10.24
SM

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano lähtee lausuntokierrokselle

Sisäministeriössä on valmisteltu säädösmuutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n rahoitustietodirektiivi kansallisesti. Direktiivi sisältää säännöt, joilla helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia käyttää muun muassa pankkitilirekisteritietoja tiettyjen rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa.

28.1.2021 13.50
VM

Hallitus esittää täsmennyksiä lainsäädäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Lainmuutokset selkiyttäisivät erityisesti ilmoitusvelvollisten velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Hallitus antoi esityksen muutoksista torstaina 28. tammikuuta.

21.1.2021 16.00

Pohjoismaat ja Baltian maat pyytävät Kansainvälistä valuuttarahastoa analysoimaan rajat ylittävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä alueellaan

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin kahdeksan maata ovat pyytäneet valuuttarahastoa analysoimaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueellaan.