Hoppa till innehåll

Ny information för rapporteringsskyldiga på webbplatsen Penningtvätt.fi

Utgivningsdatum 23.8.2021 16.25
Nyhet

På webbplatsen Penningtvätt.fi har det publicerats en ny sida, ”Ytterligare information för rapporteringsskyldiga”, där du hittar mer information om skyldigheterna enligt penningtvättslagen. På den nya informationssidan hittar du hjälp med frågor som rör både kontroll av identiteten och identifiering på distans.

På webbplatsen kan du bl.a. ladda ner en rumstavla som ger konkreta exempel på hur kunden kan identifieras och identiteten kontrolleras.Övervakarna har utarbetat största delen av webbsidans texter och material tillsammans. Sidan innehåller även anvisningar som har tagits fram av enskilda övervakare, vilket anges separat.