Lisätietoa ilmoitusvelvollisille

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista voidaan parhaiten estää silloin, kun ilmoitusvelvolliset toimivat rahanpesulain mukaan.

Tältä sivulta löydät tarkempaa ajankohtaista lisätietoä Ilmoitusvelvolliset -sivustolla esitellyistä rahanpesulain velvoitteista. Pääsääntöisesti sivuston tekstit ja materiaalit on laadittu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän perustamassa rahanpesulain mukaisten valvojien alatyöryhmässä, mutta mukana on myös yksittäisten valvojien tuottamaa ohjeistusta. Nämä on nimetty erikseen.

Valvojien yhdessä laatima materiaali

Henkilöllisyyden todentaminen

Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen on perusta asiakkaan tuntemiselle. Oheisissa asiakirjoissa käsitellään henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan tarkastamista sekä tapoja suorittaa arviointia konkreettisessa todentamistilanteessa.

Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen

Huoneentaulu asiakkaan henkilöllisyys

Etätunnistaminen

Etätunnistaminen on yhä yleisempi asiakkaan tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen menetelmä. Tässä asiakirjassa käsitellään etätunnistamiseen liittyvää tehostettua tuntemisvelvollisuutta, erilaisia etätunnistamisen menetelmiä, etätunnistamisprosessia sekä toiminnon ulkoistamista.

Etätunnistamisen menetelmät

Yksittäisen valvojan ohjeistukset

Asiakkaan tunteminen

Asiakkaan tunteminen on rahanpesulain keskeisimpiä velvoitteita. Asiakkaan tunteminen pitää sisällään mm. asiakkaan ja asiakkaan edustajan tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen, tosiasiallisen edunsaajan tunnistamisen ja tarvittaessa henkilöllisyyden todentamisen.

Ilmoitusvelvollisen täytyy hankkia tietoa asiakkaan toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteista palvelun tai tuotteen käytölle. Ilmoitusvelvollisen täytyy myös säilyttää asiakkaan tuntemistiedot laissa määritellyn ajan.

Asiakkaan tuntemistietojen päivittämisen tulee tapahtua riskiperusteisesti -tarpeettomia palvelujen rajoittamisia tulee välttää (Finanssivalvonta)

Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus

Selonottovelvollisuuden mukaisesti asiakkaan poikkeavat liiketoimet ja niiden tarkoitus täytyy aina selvittää. Mikäli asiakkaan liiketoimi vaikuttaa selvityksenkin jälkeen epäilyttävältä, ilmoitusvelvollisen täytyy tehdä siitä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.

Epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittaminen -ohje (aluehallintovirasto)

Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus -ohjeistus (Finanssivalvonta)

Valvojien yhdessä laatimat materiaalit ovat luonteeltaan yleisluonteisempaa lisätietoa, ja näin ollen ne eivät ole sitovia ohjeita yksittäisen valvojan osalta. Mikäli haluat yksityiskohtaisempaa tietoa aiheista, käänny oman rahanpesulain mukaisen valvojasi puoleen. Oman valvojasi löydät Ilmoitusvelvolliset -sivustolta ja valvojien yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.